Particuliere verkoop

Inschrijven

Voor IPMS Nederland leden die, op non-commerciële basis, bijvoorbeeld hun overtollige voorraad of gebouwde modellen willen verkopen.

Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met het beursreglement zoals op deze ESM-website vermeld.

Dit formulier is nog niet beschikbaar.