Particuliere verkoop

Inschrijven

Voor IPMS Nederland leden die, op non-commerciële basis, bijvoorbeeld hun overtollige voorraad of gebouwde modellen willen verkopen.

Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met het beursreglement zoals op deze ESMwebsite vermeld.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.