Lidmaatschap

Als uw belangstelling gewekt is, wordt dan lid! We zien uw aanmelding met plezier tegemoet.

De contributie bedraagt € 35,- per kalenderjaar (met autom. incasso, €2,-  extra bij zelf overschrijven).

Jeugdleden jonger dan 18 jaar betalen slechts € 20,- per jaar.

Buitenlandse leden betalen € 45,- (geef dan dit goed aan bij plaatsnaam/ adres; betalen dan met PayPal mogelijk)

Nieuwe aanmeldingen tussen 1 januari – 1 november gaan in voor het lopende jaar vanaf 1 januari, waarbij de reeds verschenen bladen u worden toegestuurd. Na 1 november gaat het lidmaatschap in voor het navolgende jaar en ontvangt u de bladen van het eerst komende jaar zodra die verschijnen. Er zijn geen inschrijvingskosten. ( IPMS leden die nog niet betaald hebben c.q geen incasso hebben verleend vinden het IBAN banknummer van de IPMS in de colofon van iedere MIP).

Wilt u opzeggen? Doe dat dan voor 1 december middels het contactformulier. Of bent u lid maar heeft u een (adres)wijziging? Gebruik het contact-formulier van onze ledenadministratie

Van harte welkom als nieuw lid! Gebruik onderstaand aanmeld-formulier, dat werkt het snelst! Normaal krijgt u een reactie binnen 14 dagen, maar het is vrijwilligerswerk dus graag even uw geduld.

Ja, ik word lid van de IPMS…

Lidmaatschap IPMS

  • uiteraard voor ook ontvangst van MIP magazine